класифікація психічних захворювань

класифікація психічних захворювань

Симптоматологія психічних захворювань напрям підготовки – 0304 (право) спеціальність – 6.03040201 (правознавство); 6.030402 (правоохоронна діяльність) освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр» Навчальний час 2 години. КИЇВ-2014 Вид лекції: інформаційна (загально предметна).  1. Загальні поняття про психічні захворювання, причини їх виникнення та характерні типи перебігу. 2. Симптоматологія психічних розладів.

А) Розлади відчуття та сприйняття. Психопатологічні синдроми (класифікація, психопатологія). Поняття про симптом та синдром. Принципи класифікації симптомів та синдромів. Синдром як типова сукупність симптомів. Типові, атипові, прості, складні, малі та великі синдроми. Поняття про регістри психічних розладів (невротичний та психотичний рівні). Патологія емоцій. Класифікація емоцій. Фізіологія емоцій. Основні афективні синдроми: депресивний, маніакальний, дисфоричний. Клінічні ознаки психічних розладів найрізноманітніші. За допомогою класифікації та завдяки виділенню груп хворих із клінічно схожими психопатологічними ознаками теоретики і практики психіатрії намагаються забезпечити планування адекватного лікування, прогнозування перебігу хвороби, зокрема на завершальних етапах. Не заперечуючи права кожного хворого на індивідуальний лікувально-профілактичний підхід, потрібно зазначити, що зарахування його хворобливого стану до тієї або : 1. Психічні хвороби в результаті загальних інфекцій (тиф, грип, малярія і ін.) Психічні хвороби в результаті запалення головного мозку (енцефаліт, менінгіти, сифіліс мозку і ін.) 3. Психічні хвороби в результаті неінфекційних захворювань (захворювання внутрішніх органів, обміну речовин і ін.). 4. Психози інтоксикацій (отруєння алкоголем, наркотиками і іншими отрутами). 5. Психічні хвороби в результаті черепномозкових травм. Розгляд класифікації психіатричного діагностування згідно із теорією Снежевського. Характеристика клінічного вираження (стійкі аномалії особистості, апатія) та поточного хворобливого процесу (невротичні, афективні, маревні симптоми порушеної свідомості). До ендогенних психічних захворювань відносяться: шизофренія.

Маніакально-депресивний психоз. циклотимія. Функціональні психози пізнього віку (инволюционная меланхолія, пресенільного параноид). 2.Ендогенно-органічні психічні захворювання.  Ці захворювання виникають в результаті впливу на психіку людини і його тілесну сферу стресових ситуацій. До цієї групи розладів відносяться: реактивні психози. Характеристика клінічного вираження стійкі аномалії особистості апатія та поточного хворобливого процесу невротичні афективні маревні симптоми порушеної свідомості Література.

Ця обставина сприяла появі уявлень про те, що окремі психічні порушення пов’язані з ураженням певних психічних функцій: галюцинації — це розлад сприйняття, маячення (марення, верзіння) — порушення мислення і т Психіатрія досі користується психологічною термінологією при визначенні стану хворих, хоча психологічний принцип визначення і класифікації психічних розладів  аналізом більше 300 симптомів і синдромів психічних захворювань (розладів). Психічні захворювання (щиросердечні хвороби, психози) – це хвороби головного мозку, характерні тільки для людини.  Існує безліч класифікацій психічних захворювань. Але в основному всі психічні захворювання можна умовно розділити на три великі групи: ендогенні, екзогенні й порушення психічного розвитку. Екзогенні психічні захворювання. До екзогенних психозів відносять психози, які виникли під впливом зовнішніх факторів, тобто факторів навколишнього середовища.

: 1. Психічні захворювання, застаріле Душевні хвороби — хвороби, які характеризуються порушенням психічної діяльності людини внаслідок розладів функцій головного мозку. Передумови розвитку захворювань Психічні захворювання можуть виникають в результаті ураження головного мозку, яке тягне за собою з порушенням діяльності організмув цілому, та навпаки — внаслідок первинних захворювань тих чи інших органів і їхніх систем, що викликають Принципи класифікації психічних розладів за тривалий період розвитку психіатрії істотно еволюціонували. На початкових етапах систематика психічних захворювань будувалася на констатації у хворого окремих проявів психічних розладів (симптоматичний принцип). У міру розвитку психіатрії як медичної дисципліни накопичувалися знання про клінічні прояви захворювань, їх стійких поєднаннях і внутрішніх взаємозв’язках спостережуваних хворобливих розладів. Передумови розвитку захворювань Психічні захворювання можуть виникають в результаті ураження головного мозку, яке тягне за собою з порушенням діяльності організмув цілому, та навпаки — внаслідок первинних захворювань тих чи інших органів і їхніх систем, що викликають Психічні розлади – це в широкому розумінні захворювання душі, які означають стан психічної діяльності, відмінне від здорового. Їх протилежністю є психічне здоров’я. Індивіди, що володіють умінням адаптуватися до щодня мінливих життєвих умов і вирішувати повсякденні проблеми, як правило, вважаються психічно здоровими особами. Подобається 0. Twitter. Share. Людська свідомість і мозок утворюють складну систему, про роботу якої ми досі знаємо дуже мало. Тому причини і методи лікування багатьох психічних захворювань продовжують залишатися предметом наукових суперечок. Наша психіка, як і тіло, може бути схильна до різних захворювань. Психічні захворювання виявляють себе розладами мислення, поведінки і ставлення до інших людей, подій і ситуацій в набагато більшому ступені, ніж соматичними (фізичними) Глава 13 КЛАСИФІКАЦІЯ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ: Класифікація тих чи інших спостережень, даних, що становлять предмет наукової дисципліни, не тільки відображає її досягнення, філософсько-методологічну спрямованість, але має велике перспективне значення для подальшого розвитку цієї дисципліни Причини виникнення психічних розладів та захворювань. Симптоматологія психічних захворювань.  Психічні захворювання (психози) – це порушення психіки, що виявляється в порушеннях сприйняття, пам’яті, мислення, інтелекту, емоцій, волі, загальної поведінки, які виникають при первинному ураженні мозку або вторинному, у зв’язку із захворюванням інших органів і систем. Найбільший вибір готових шкільних презентацій! Психічні захворювання — презентація з біології на порталі GDZ4YOU — з нами вчитись дійсно легко, відчуй це!  У цій презентації я хочу розповісти про: захворювання психіки. методах лікування. особливому відношенні до хворих людей. Чи Можна віднести суїцидальність до захворювань психіки? Причини захворювання у підлітків. Слайд #3.

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

звіт про чергування класу по школі

контрольні роботи з інформатики 5 класс за новою програмою

гдз до практичної з географії 9 клас стадник 2021